Categorie Zorg

Dienstverlening en Zorg

Service- en Verpleegkundigen werken op verschillende afdelingen en vestigingen. In de sector verpleging en welzijn werken service- en verpleeghulpen in verpleeghuizen, thuiszorg, kleine woningbouw, instellingen of ziekenhuizen voor gehandicapten, zwembaden en sportclubs, kinderopvang, basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, sociaal-cultureel werk en speelpleinen .